Alpadia

Swiss Language Schools

L'excel·lència i professionalitat dels suïssos és un estereotip del que és difícil d’escapar i Alpadia no ajuda en això. Un grup d'escoles d'idiomes amb base a Suïssa amb presència a França, Alemanya i Anglaterra, que no solament és conegut per la qualitat del seu professorat i el suport donat als seus alumnes, també per l'enfocament obert i multicultural de les seves classes. Tornant amb els estereotips, qui sinó podrien ser més multiculturals i multilingües que els suïssos, tenint Suïssa com a idiomes oficials l'alemany, francès, italià i el romanx ( així com varietats com l'alemany suís, el franc provençal i el lombard). No està mal tenint en compte que només té 8 milions d'habitants.

En aquest projecte, se'ns va demanar dissenyar els elements visuals per a la marca, que posteriorment es van aplicar al seu catàlegs i altres materials.